Prefab bestilling

For bestilling av PREFAB, kan dere benytte bestillingsskjema, eller ta direkte kontakt med

Rune Lunde på tlf: 930 30 145 e-post: rune@nrti.no eller Øistein Lunde på tlf: 930 30 146 e-post: oistein@nrti.no.

Vi tar kun imot skriftlige bestillinger. 

Se eksempel-fil for utfylling (pdf).

Bestillingsskjema (Word-fil, skannes og mailes)