Industriell isolering på anlegg

Vi har spesialisert oss på isolering av kjøle,- og fryseanlegg men vi isolerer også varmeanlegg.

Vi etablerer aldri provisorisk verksted ute på anlegg da all mantel produseres etter mål på eget verksted. 

Kuldeisoleringen utføres ved at vi mantler rørene med aluminium som en "forskaling". Aluminiumsforskalingen skummes så opp med polyurethaneskum med en av våre høytrykk skummemaskiner. Skummehull tettes så med popnagler.