Industriell isolering på anlegg

Norsk Rør & Tank Isolering AS sitt hovedområde er isolering av kjøle,- og fryseanlegg. 
Vi måler opp jobben på plass. Slik får vi kvalitetssikret produksjonen av riktige typer og mengder med prefab så vi får flyt i monteringsarbeidet og bruker dermed mindre tid på anlegget.

Isoleringen utføres ved at vi mantler rørene med aluminium som en "forskaling". Denne aluminiumsforskalingen skummes så opp med polyurethaneskum med en av våre høyttrykk skummemaskiner.

Denne form for kuldeisolering er renslig og driftsikker.