Norsk Rør & Tank Isolering AS leverer kvalitet effektivt

Vårt hovedvirke er isolering av kjøle,- og fryseanlegg for industrien samt at vi produserer prefabrikkerte aluminiumsdeler for direkte salg. 

Om oss:

Norsk Rør & Tank Isolering AS ble etablert høsten 1996 av brødrene Rune og Øistein Lunde som begge har i underkant av 30 års fartstid i bransjen. 
Med fagbrev og ledererfaring utgjør brødrene ett solid team. De er med i den daglige driften og ser til at kvaliteten på leverte prosjekt er optimal.